Mª EUGÈNIA

Maria Eugènia Gay és especialista en dret processal civil i exerceix d’advocada als àmbits del dret de família, dret de successions, responsabilitat civil, dret registral, associacions, fundacions i col·legis professionals.

Durant la seva trajectòria, ha estat diputada de la Junta de Govern de l’ICAB amb el deganat de Silvia Giménez Salinas (2005-2009), essent responsable durant aquest període del Departament de Relacions Internacionals, presidenta de la Comissió de Mediació i presidenta de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals. Ha estat, entre 2010 i 2016, vicepresidenta de la Secció de Dret Civil de l’ICAB. Actualment, és vocal de la Comissió de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i és membre de la Comissió de Relacions Internacionals del Consejo General de la Abogacía Española.

És tutora de Dret Civil a l’Escola de Pràctica Jurídica, professora del màster de Dret Processal Civil i tutora del programa de pràctiques d’alumnes d’ESADE i de la Universitat Pompeu Fabra. Té un màster en mediació de l’ICAB i és membre de l’Associació Catalana d’Experts en Drets de Successions (ACEDS) i de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD).

Comments are closed