Participa

El nostre projecte per al Col•legi no pot funcionar tan sols amb els esforços dels setze membres de la candidatura.

Per anar bé, l’ICAB necessita la implicació de tots els col•legiats i col•legiades, l’impuls de noves iniciatives, l’ampliació de perspectives professionals, acadèmiques, socials i culturals, la solidaritat intergeneracional, l’alè de tots plegats.
Participació serà el concepte clau durant la campanya i hauria de ser-ho també durant el mandat de la Junta de Govern que sigui escollida. Per això, us demanem el vostre ajut per enriquir el nostre projecte. Per participar cal interaccionar i per interaccionar cal que ens arribin, ara i més endavant, les vostres propostes, les vostres crítiques i la vostra il•lusió compartida.

Participa aquí al nostre projecte

Comments are closed