15- ATENCIÓ ALS SÈNIORS

Els advocats i advocades de més edat són el nostre fonament. Per això, és importantíssim comptar amb la seva participació, experiència i suport. En aquesta línia, es faran diverses accions:

  • Crear una acadèmia de mentoring solidari per tal que els advocats/des sèniors puguin orientar els advocats/des novells en la seva carrera professional.
  • Assistència del president de la Comissió d’Advocats Sèniors a les Juntes de Govern.
  • Habilitació d’un espai propi al Palauet Casades per tal que els col·legiats i col·legiades sèniors puguin reunir-se i gaudir dels seus moments de menor activitat o exercici professional en unes condicions òptimes de comoditat.
  • Donar suport i oferir atenció des del Col·legi a aquells advocats/des que no comptin amb mitjans propis o família que els pugui atendre.
  • Garantir la gestió de la pròpia formació dels sèniors en aquells temes que els afecten de forma més directa.

Comments are closed