17- CODI DEONTOLÒGIC


La deontologia professional és la garantia del nostre exercici i del nostre prestigi. Per això, des de l’ICAB es potenciarà aquesta àrea essencial amb les accions següents:

  • Es lluitarà contra les infraccions deontològiques i de competència deslleial que es produeixin en un àmbit que superi la seva demarcació territorial, especialment les que tenen lloc utilitzant les xarxes socials.
  • Es treballarà perquè no es vulnerin la confidencialitat i el secret de les comunicacions entre lletrats.
  • S’actuarà amb el màxim rigor per perseguir la praxis fraudulenta, les conductes delictives, i els actes d’abús vers els usuaris.
  • Es publicarà les resolucions deontològiques per tal que els companys/es tinguin coneixement dels criteris emprats i de les inhabilitacions imposades per la Junta de Govern.
  • S’impulsarà la creació d’una Comissió d’Intrusisme amb la Generalitat de Catalunya per tal de participar en la persecució d’aquesta conducta que desprestigia la professió.

Comments are closed