4- FORMACIÓ DE QUALITAT I CONTÍNUA

La formació i la permanent actualització jurídica són primordials. L’ICAB, com a referent per a la formació continuada dels col·legiats/des durant la seva carrera professional, ha d’adaptar-se als nous requeriments del mercat i fer un ús eficient de les noves tecnologies. En aquest àmbit es proposa:Ampliar el catàleg i diversitat de les activitats de formació gratuïtes, així com els ajuts a la formació en el cas de problemes econòmics acreditats, perquè el cost no pot ser un obstacle en la formació del col·legiat/da de l’ICAB.

 • Fomentar i ampliar la formació especialitzada per tal que el col·legiat/da pugui tenir un element diferenciador per fer créixer el seu despatx.
 • Créixer en el nombre d’activitats de formació online per facilitar l’accés a tots els col·legiats/des encara que es trobin fora de la ciutat de Barcelona, així com per afavorir la conciliació personal.
 • Elaborar programes de formació a mida (Tailor-made) que es duguin a terme a les instal·lacions del Col·legi o directament als despatxos dels col·legiats/des. L’objectiu és adaptar-los totalment a les necessitats de l’advocacia.
 • Garantir un termini de 7 dies per a la realització de sessions formatives sobre les novetats jurídiques, tant legislatives com jurisprudencials, amb els millors ponents especialitzats en la matèria.
 • Difondre la formació a través de dispositius mòbils o tauletes per permetre descàrregues al col·legiat/da.
 • Incentivar l’accés a través de sistemes cloud a la informació i material proporcionat a les conferències.
 • Reforçar els continguts pràctics en la formació de l’Escola de Pràctica Jurídica.
 • Ampliar la formació en altres àmbits del dret (màrqueting jurídic, drets socials, gestoria…).
 • Informar dels criteris de contractació i avaluació del professorat publicant els resultats de les enquestes realitzades als alumnes per garantir-ne el bon nivell.
 • Garantir un nombre determinat d’activitats de formació especialment dirigides i organitzades per les delegacions atenent a les seves dificultats d’accés.
 • Seleccionar el professorat mitjançant un concurs de mèrits per part d’un Consell Rector, integrat per representants de les seccions i comissions.

Comments are closed