13- IGUALTAT ENTRE ADVOCADES I ADVOCATS

La candidatura aposta des de la mateixa constitució de la seva Junta de Govern per la paritat entre homes i dones, que hauria de ser desitjable en una institució on les col·legiades tenen una presència similar a la dels col·legiats. Per facilitar aquesta igualtat d’oportunitats professionals entre advocats i advocades, el Col·legi impulsarà:

  • La promoció del lideratge de les dones en institucions judicials i als bufets.
  • La signatura de protocols amb l’Administració de Justícia que facin possible que la igualtat sigui efectiva quan es produeix un embaràs d’una advocada o durant els permisos de maternitat o paternitat d’un col·legiat/da. De tal manera, que, per aquests motius, no es pugui produir una vulneració del dret de defensa del client i es contempli l’aplaçament de vistes o la suspensió de determinats terminis processals.
  • La promoció des de la Comissió Normativa d’iniciatives parlamentàries que vetllin per la igualtat entre homes i dones.
  • La col·laboració amb les institucions representatives de les dones per fomentar socialment aquestes mesures d’igualtat i paritat.
  • La transparència en els processos de selecció de personal i col·laboradors per garantir la no discriminació.
  • Sessions de mentoring entre dones per tal de compartir referents que ajudin a trencar barreres i per donar-se suport mútuament per fer front als obstacles existents.

Comments are closed