10- INICIATIVES PARLAMENTÀRIES

La tasca de la Comissió Normativa s’ha transformat en els darrers anys, de manera que ja no tan sols du a terme un seguiment de propostes legislatives, sinó que elabora iniciatives parlamentàries. Per tal de potenciar aquesta tasca normativa en col·laboració amb els grups parlamentaris, l’ICAB durà a terme les actuacions següents:

  • Es renovarà la Comissió Normativa per tal de dotar-la de més recursos humans i així poder abordar més iniciatives i ser més influent.
  • S’obrirà la possibilitat que els col·legiats/des puguin cursar suggeriments d’iniciativa o modificació normativa que siguin d’interès general perquè la Junta les consideri, i les impulsi si ho considera oportú.
  • Es garantirà la màxima informació i difusió d’aquestes iniciatives tant en el seu moment d’elaboració com en el de l’aprovació i posada en marxa, oferint sessions formatives amb ponents de primer ordre.
  • Promourà la màxima difusió del material de treball a través de les noves tecnologies (sistemes cloud) que permetin una continua actualització i coneixement de les propostes que s’estan duent a terme.
  • Es comptarà amb un canal de comunicació específic per a mantenir absolutament informat i actualitzat a tots els col·legiats/des.
  • Es promourà la reforma de la llei sobre l’examen d’accés a l’advocacia.

Comments are closed