9- RELACIONS INTERNACIONALS

El Col·legi és una bona plataforma per ajudar a què tots els advocats i advocades puguin millorar i créixer en la seva necessària internacionalització. Per això l’ICAB treballarà per:

 • Facilitar els negocis i fomentar les relacions amb clients i advocats/des d’altres països.
 • Establir acords d’intercanvi amb col·legis estrangers per tal que els col·legiats/des puguin utilitzar les seves instal·lacions.
 • Donar un impuls a la internacionalització de l’advocacia elaborant un pla d’acció per als despatxos unipersonals i pluripersonals. Aquest pla girarà al voltant de dos eixos: 1) un de geogràfic, que englobarà el mercat europeu per proximitat cultural i legislativa 2) un d’operatiu, que permetrà ajudar els advocats/des en tot allò que necessitin per a la internacionalització.
 • Oferir un pla d’actuació internacional de proximitat per tal que l’advocat/da pugui acompanyar els seus clients i pugui millorar les seves relacions comercials i enfortir les seves oportunitats de negoci.
 • Elaborar un pla d’acció que s’encarregarà d’organitzar missions jurídico-tècniques a ciutats d’interès professional i de negoci pels advocats/des, en estreta col·laboració amb organismes de promoció econòmica tant de caire estatal com autonòmic per obtenir subvencions.
 • Fomentar la col·laboració estreta amb les institucions empresarials barcelonines per tal de coordinar aquestes missions, així com les activitats de networking entre els despatxos de l’ICAB i els de la ciutat de destí per trobar punts de connexió i col·laboració.
 • Reforçar la Fira Internacional de l’Advocacia a Barcelona amb l’objectiu de facilitar als assistents les eines necessàries per ampliar la xarxa de contactes professionals i afavorir la seva internacionalització.
 • Facilitar tots els contactes internacionals obtinguts al llarg de molts anys a través de les seves relacions institucionals amb els altres col·legis europeus i amb les barres americanes.
 • Crear una Comissió de Relacions Internacionals integrada per advocats i advocades que participen activament en les diferents organitzacions internacionals: International Bar Association (IBA), Union Internationale des Avocats (UIA), American Bar Association (ABA), Advocats European Association (AEA), European Young Bar Association (EYBA), International Association of Young Lawyers (AIJA) etc. L’objectiu d’aquesta comissió serà traçar l’estratègia del Col·legi en la seva internacionalització i dotar de major transparència la seva activitat internacional. S’obrirà un procés participatiu per tal de formar la comissió.
 • S’establiran xarxes de col·laboració internacionals entre operadors jurídics, advocats/des i acadèmics per tal de capacitar els col·legiats/des en l’exercici de l’advocacia davant de les diferents jurisdiccions i instàncies internacionals.
 • Es potenciarà el número de places per a les beques Erasmus +.

Comments are closed