18- SENSIBILITAT SOCIAL

El Col·legi estarà atent a les transformacions de la societat i promourà noves comissions que responguin als reptes i necessitats col·lectius, comptant amb tots els col·legiats i col·legiades.

  • Difusió i màxima participació dels nous col·legiats/des per tal que puguin proposar noves comissions (drets humans, transformació digital, dret dels malalts…) o seccions (dret alimentari, dret energètic…).
  • Creació d’un grup de treball per col·laborar amb les institucions per ajudar a combatre la violència de gènere.
  • Creació d’un grup d’advocats/des internacionals homologats.
  • El Col·legi serà una institució capdavantera en la defensa dels drets fonamentals de tots els ciutadans.
  • El Col·legi estarà alerta davant de situacions en què l’advocacia o la independència de l’advocat/da es trobi en perill per manca de garanties o de respecte als drets humans. Es fomentarà la col·laboració amb altres associacions internacionals d’advocats/des, equips de juristes i organitzacions jurídiques en defensa dels drets humans.
  • Col·laboració amb els organismes i jurisdiccions internacionals de justícia penal i defensa dels drets humans. Es promourà que la jurisdicció universal pugui ser una altra vegada referent en la lluita contra la impunitat i la defensa dels drets humans i per defensar els ciutadans/nes que han estat víctimes d’una infracció fora de les nostres fronteres.
  • Defensa de la democràcia i l’Estat de Dret, especialment, la llibertat d’expressió, la llibertat de moviment i la llibertat política, enfront d’aquells que la violin.
  • Promoció d’iniciatives dirigides a convertir en una prioritat
    universal el dret d’asil i refugi i la lluita contra la pena de mort.

Comments are closed