Participa

Un Col·legi no pot funcionar únicament amb la bona voluntat de setze col·legues disposats a deixar-hi esforç i hores de treball.

Per anar bé, l’ICAB necessita la implicació de tots els companys i companyes, l’impuls de noves iniciatives, l’ampliació de perspectives professionals, acadèmiques, socials i culturals, la solidaritat intergeneracional, l’alè de tots plegats.

Participació serà el concepte clau durant la campanya i hauria de ser-ho també durant el mandat de la Junta de Govern que sigui escollida. Per això, us demanem el vostre ajut per enriquir el nostre projecte. Per participar cal interaccionar i per interaccionar cal que ens arribin, ara i més endavant, les vostres propostes, les vostres crítiques i la vostra il·lusió compartida.

Fem-ho! Fem-ho entre tots plegats!

Comments are closed