Política de privacitat

La CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720 / 2007 de 21 de desembre i altra normativa aplicable. A tals efectes, la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet, no podent garantir l’absoluta inexpugnabilidad d’Internet. La CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY manifesta el seu compromís de confidencialitat, lleialtat i transparència respecte del tractament de les seves dades personals.

A l’efecte del que es disposa en Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY informa a l’usuari de l’existència del fitxer de dades de caràcter personal creat per la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat dels quals és mántenir informats als advocats i advocades del l’ICAB i també a qualsevol persona interessada sobre les activitats i contiguts del programa electoral de la candidatura de Maria Eugènia Gay, la evolució de la campanya, gestionar la participació dels usuaris en fòrums, xarxes socials i enquestes web així com la gestió de la relació amb els usuaris per tal de poder donar resposta a les seves sol·licituds.
L’ús i enviament de formularis, registre, enviament de correu electrònic o qualsevol altre mitjà d’aquesta pàgina web implica que l’usuari consent de forma expressa la recollida, tractament i ús de les seves dades en els termes referits en el paràgraf anterior.
Així mateix, se li informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la CANDIDATURA DE MARIA EUGÈNIA GAY mitjançant el correu electrònic dirigit a info@eugeniagay.cat o bé mitjançant escrit dirigit a C/ Roger de LLúria , 118, 2-2, 08037 Barcelona, indicant “Drets ARCO” i acreditant en ambdós casos la seva identitat amb còpia de DNI.

Comments are closed