L’aspiració del projecte és aconseguir que el Col·legi sigui una institució innovadora, integradora, participativa, solidària, transparent i oberta al món, que respongui a les necessitats professionals de l’advocacia del nostre temps, que defensi els col·legiats i col·legiades davant dels jutjats i de les institucions socials i que els garanteixi l’accés a una formació continuada de qualitat.

 

La dignitat de l’advocacia passa per reclamar un torn d’ofici i uns honoraris dignes, per tenir una Junta de Govern sotmesa a un Codi ètic públic i conegut i per garantir que la professió sigui respectada pel poder públic i la societat civil. El servei públic i la defensa dels interessos generals de la ciutadania aniran acompanyats de la defensa dels propis col·legiats i col·legiades amb una cobertura adequada de responsabilitat civil, una rebaixa de quotes, un foment de les oportunitats de negoci i un impuls a la necessària transformació digital de l’advocacia.

 

El projecte vol fer de Barcelona una ciutat de referència internacional com a capital de prestigi en matèria de mediació i arbitratge. A més, considerant que la capital catalana és la seu mundial de la Fundació Mobile World Capital i un referent internacional en matèria de Smart Cities i Internet Of Things, l’equip liderat per Maria Eugènia Gay també vol convertir Barcelona en una ciutat pionera en el dret digital.