20- IMATGE I PROJECCIÓ SOCIAL

La tasca dels advocats/des va molt més enllà de la gestió dels assumptes particulars que ens són encomanats. Per això, cal continuar posant en valor la vessant de servei públic que té l’advocacia. Així, es treballarà per:

  • Convertir el Col·legi en punt de trobada i de debat de la societat civil catalana. L’ICAB no pot limitar-se a tenir un paper passiu i ha d’implicar-se en tots aquells assumptes que marquen el dia a dia de la nostra societat. El Dret és un punt de partida des del qual tractar amb rigor les qüestions socials.
  • Intensificar les relacions de confiança amb els mitjans de comunicació. El Col·legi ha de continuar sent punt de referència en tot allò que tingui a veure amb l’Administració de Justícia. S’emetran comunicats de premsa, se celebraran rodes de premsa, es gestionaran entrevistes i es treballarà amb els mitjans perquè la figura de l’advocat/da sigui més propera pel conjunt de la societat.
  • Potenciar la nostra feina a través de les xarxes socials, que són essencials en la transformació digital del Col·legi i que han de servir per promoure la institució, la professió i els propis advocats i advocades de Barcelona. L’ICAB, a més, ha de ser capaç de participar en els debats digitals que es plantegin i ha de saber expressar-se amb el llenguatge adient de cadascuna de les xarxes socials en les quals té presència (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Vimeo).
  • Reforçar els canals interns de comunicació (butlletins, revista Món Jurídic, comunicats, lloc web de l’ICAB, etc.) per tal de fomentar una major interacció entre la institució i cadascun dels col·legiats i col·legiades. D’aquesta manera es garantirà que el Col·legi respon a les necessitats concretes de l’advocacia.

Comments are closed