5- TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Els col·legiats/es han d’estar preparats per afrontar les noves necessitats de l’era de la digitalització, sobretot la que s’està donant en l’àmbit de la Justícia. Així, és imprescindible per al Col·legi dur a terme una Transformació Digital de 360 graus oberta a tothom, que sigui integral, transversal i eficient.

No estem en una època de canvis; estem en un canvi d’era. Per tant, aquest pla buscarà una renovació de l’ICAB, de la professió i dels advocats i advocades per garantir-ne la competitivitat i l’adaptació al món digital. Per fer-ho, s’impulsaran des del Col·legi les següents accions:

  • Capacitació i Formació Digital: Activació d’un pla de formació contínua i gratuïta per formar i capacitar els col·legiats/es en Transformació Digital i millorar el nivell dels advocats/des que ja siguin experts en aquest àmbit.
  • Creació de la Seu Digital Col·legial i de la seva App corresponent per accedir en qualsevol moment i des de qualsevol lloc a tots els recursos i serveis del Col·legi: expedients, recursos jurídics, podcasts de formacions i conferències…
  • E-Democràcia i participació directa: Implantació del vot electrònic per a les eleccions de l’ICAB (també les de les seccions) i creació de plataformes de participació directa i en remot per als principals projectes i activitats del Col·legi i de les seves comissions i seccions.
  • Laboratori de R + D + I: Creació d’un laboratori que s’ocupi d’anticipar-se al futur mitjançant la investigació, el desenvolupament i la innovació en l’activitat professional de l’advocacia (LegalTech orientades a la productivitat, digitalització, desmaterialització, interoperactivitat, optimització de recursos, etc.) i en el dret digital, tenint en compte l’impacte de caràcter transversal que tindrà en totes les especialitats del dret.
  • Oportunitats i defensa dels nostres interessos professionals: L’activitat de l’advocacia patirà més canvis en els propers 10 anys dels que ha patit en els darrers 100. Així, apareixeran noves formes i activitats professionals vinculades al dret i l’advocacia que s’hauran de reivindicar, de protegir i de regular com a col·lectiu mitjançant la creació de registres i directoris, així com desenvolupant esquemes de certificació i acreditació de competències.
  • Lideratge mundial i referent en Transformació Digital: Considerant que Barcelona és la Capital Mundial del Mòbil (amb la Fundació Mobile World Capital) i una de les principals capitals de la nova era digital (Smart Cities, Internet Of Things, etc.), s’ha de posicionar l’ICAB com a líder mundial en Transformació Digital de l’advocacia. De fet, Barcelona hauria d’aspirar a ser també la capital mundial del dret digital.
  • Relacions estratègiques preferents amb totes les institucions i organismes tant del sector digital com del sector legal, vinculats a la Transformació Digital del dret, del sector legal i amb la modernització de la Justícia.

Així mateix, també treballarem per la:

  • Creació de la Comissió de Transformació Digital, que estarà liderada per advocats/des especialitzats en la matèria en una convocatòria oberta i pública.
  • Ampliació dels serveis de videoconferència amb les presons més enllà de la seu principal de l’ICAB i, especialment, a la Ciutat de la Justícia.

Comments are closed